Zwemwater in de omgevingsvisie

Provincies kunnen langetermijndoelen, ambities en beleidskeuzes voor zwemwater vastleggen in hun omgevingsvisies.

Doelen en ambities zwemlocaties in omgevingsvisie

Provincies wijzen zwemlocaties aan. Dit doen ze in overeenstemming met de waterbeheerders. Provincies kunnen hiervoor doelen en ambities vastleggen in hun omgevingsvisie.

Vooral in stedelijk gebied is er een toenemende behoefte aan zwemlocaties. Dat is niet altijd mogelijk, mede omdat het water op sommige locaties niet geschikt is om in te zwemmen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Bijvoorbeeld vervuiling en de gezondheidsrisico’s die dat met zich meebrengt. Maar ook fysieke onveiligheid. Zoals langsvarende boten met snel draaiende scherpe schroeven, die zwemmers kunnen meezuigen en verwonden. Of betonnen funderingen onder water (‘onderwatertaluds’) die schuin lopen, moeilijk zichtbaar zijn en waaraan zwemmers zich kunnen stoten.

Rol waterschap

Een waterschap maakt geen omgevingsvisie. Het waterschap kan als waterbeheerder zijn ambities en beleidskeuzes wel in een visie of ander beleidsdocument aangeven. Het bevat dan de langetermijnvisie van het waterschap.

Meer informatie