Zoeken in deze site

Begrip: Immissie

Er is een verschil tussen uitstoot (emissie) en belasting (immissie). Of het nu gaat om geluid, trillingen, geur of vervuilende stoffen.

Bronnen van uitstoot van geluid, trillingen, geur en vervuilende stoffen zijn bedrijven (industrie), het verkeer en de scheepvaart. Maar ook activiteiten van burgers kunnen een bron zijn. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een grasmaaimachine of kettingzaag met een verbrandingsmotor gebruiken. Of een buurtbarbecue organiseren. Geluid, trillingen, geuren en stoffen verspreiden zich en veroorzaken zo een bepaalde belasting op de woon- en leefomgeving: de immissie.

  • Meer informatie op de themapagina's (geluid, trillingen, geur, lucht, water).

Begrip: Proportionaliteitsbeginsel

Het proportionaliteitsbeginsel betekent dat een bestuursorgaan zijn bevoegdheden proportioneel toepast. Dat wil zeggen: voor zover dat nodig is voor de uitoefening van zijn taken. Het is een beginsel onder de Omgevingswet. En heeft een directe relatie met het subsidiariteitsbeginsel (Decentraal, tenzij).