Try Out Omgevingswet

Met de Try Out breekt in 2019 een nieuwe fase aan. We kunnen nu laten zien wat de Omgevingswet in de praktijk betekent. En hoe het digitaal stelsel uw organisatie en de dienstverlening ondersteunt.

Dat doen we met demonstraties, aan de hand van concrete en realistische cases. U maakt kennis met de vergunningcheck en -aanvraag via het Omgevingsloket. En het digitaal beschikbaar maken van omgevingsdocumenten. Het draait niet alleen om techniek! Maar vooral om voorbereiding, aanpak en samenwerking.

Digitale nieuwsbrief implementatie Omgevingswet

Blijf op de hoogte van updates en bijeenkomsten rond de Try Out.

Bijeenkomsten rond de Try Out

Workshops van de Omgevingswet en digitaal stelsel

Tijdens workshops laten we zien hoe het Omgevingsloket werkt. En hoe de landelijke voorziening én uw lokale systemen uw vergunningen- en planvormingsproces ondersteunen.

Slagsessies maart 2019

Tijdens de Slagsessies in maart 2019 geven we workshops van het Omgevingsloket en koppelingen van lokale software en processen.

Try Out voor overheden

Nu aan de slag

Tijdens de Try Out kunt u zien hoe het digitaal stelsel uw bedrijfsprocessen ondersteunt. En wat u nu moet doen om in 2021 klaar te zijn.

Omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar maken

Wat overheden moeten doen om omgevingsdocumenten in de LVBB en het Omgevingsloket te plaatsen.

Aan de slag met toepasbare regels

Wat overheden moeten doen om vragenbomen in het Omgevingsloket te plaatsen.

Vergunningen en meldingen ontvangen

Wat overheden moeten doen om vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket te ontvangen.

Try Out voor leveranciers

Nu aan de slag

Uw klanten willen met hun processen en systemen aansluiten op het digitaal stelsel. U kunt uw software nu aanpassen. Zodat uw klant ruim voor 2021 klaar is.

Omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar maken

Informatie over het koppelvlak van de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB).

Toepasbare regels aanleveren

Informatie over het koppelvlak van het Omgevingsloket.

Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen

Informatie over het koppelvlak van het Omgevingsloket.

Kennismiddag voor leveranciers

In maart 2019 organiseren we weer een kennismiddag voor leveranciers.

Masterclasses voor ontwikkelaars

In 2019 organiseren we elk kwartaal masterclasses voor ontwikkelaars.