Try Out Omgevingswet

In 2021 moet het Rijk, de provincies, waterschappen en gemeentes klaar zijn om met de Omgevingswet te kunnen werken. Een goede voorbereiding kan niet zonder een try-out waarin we experimenteren en oefenen met interbestuurlijk werken, het digitaal stelsel en de wet in de praktijk.

Met de Try Out breekt een nieuwe fase aan. Een fase van onderzoeken en beslissen. Maar vooral ook van DOEN.

Digitale nieuwsbrief implementatie Omgevingswet

Blijf op de hoogte van updates en bijeenkomsten rond de Try Out.

Workshops Omgevingsloket en digitaal stelsel

Doe mee aan een workshop en maak kennis met het Omgevingsloket. Zie wat er al werkt en wat u moet doen om het Omgevingsloket te gebruiken in uw dienstverlening.

Try Out in 3 regio's

Kijk mee met 3 regio's die experimenteren met interbestuurlijke samenwerking binnen de Omgevingswet.

Try Out voor overheden

Nu aan de slag

Tijdens de Try Out kunt u zien hoe het digitaal stelsel uw bedrijfsprocessen ondersteunt. En wat u nu moet doen om in 2021 klaar te zijn.

Omgevingswetbesluiten digitaal beschikbaar maken

Wat overheden moeten doen om omgevingswetbesluiten in de LVBB en het Omgevingsloket te plaatsen.

Aan de slag met toepasbare regels

Wat overheden moeten doen om vragenbomen in het Omgevingsloket te plaatsen.

Vergunningen en meldingen ontvangen

Wat overheden moeten doen om vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket te ontvangen.

Try Out voor leveranciers

Nu aan de slag

Uw klanten willen met hun processen en systemen aansluiten op het digitaal stelsel. U kunt uw software nu aanpassen. Zodat uw klant ruim voor 2021 klaar is.

Omgevingswetbesluiten digitaal beschikbaar maken

Informatie over het koppelvlak van de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB).

Toepasbare regels aanleveren

Informatie over het koppelvlak van het Omgevingsloket.

Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen

Informatie over het koppelvlak van het Omgevingsloket.