Try Out Flevoland

In Flevoland zoeken de provincie, gemeenten en Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (ODFGV) naar een Flevolandse werkwijze, die helder is voor burgers, overheden en alle ketenpartners.

Dit doen ze aan de hand van een fictieve casus die integraal en gebiedsgericht is. Onderliggende vragen bij deze interbestuurlijke samenwerking zijn: Hoe gaat het straks met de digitale dossiervorming? Hoe helpt het DSO om alle belangen goed op (en aan) tafel te krijgen? Hoe zorg je dat regels goed te vinden zijn op de kaart? Hoe zet je de juiste codes in omgevingsdocumenten om dat voor elkaar te krijgen?

Programma werkbezoek Minister Ollongren op 12 juni 2019

Tijd Programma
09.45 Ontvangst minister door Commissaris van de Koning, de burgemeester en wethouder van Lelystad
10.00 Wat is kenmerkend voor Flevoland, ons DNA door diverse bestuurders en ambtenaren
10.15 Reflectie gastspreker directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit op landschap Flevoland en de NOVI
10.35 Korte film Try Out interbestuurlijke samenwerking ambtelijk platform Omgevingswet Flevoland
10.40 Toelichting Flevokust Haven
10.55 Korte pauze
11.00 Speeddaten minister met ambtenaren Try Out regio Flevoland
12.00 Afsluiting werkbezoek met overhandiging film en aandachtspunten aan de minister
12.15 Lunch
12.30 Nabespreking programmadirecteur Heleen Groot met vertegenwoordiging deelnemers Try Out over de ervaringen en aandachtspunten