Leren door te doen

Vanaf januari 2019 bieden de koepels in samenwerking met het programma Aan de slag met de Omgevingswet overheden de gelegenheid om te gaan experimenteren met samenwerken binnen de keten. De wet is bijna klaar en in 2019 zal het digitaal stelsel opgeleverd worden. We kunnen dan dus zien hoe u in de praktijk met het digitaal stelsel kunt werken.

Experimenteren met interbestuurlijke, regionale samenwerking

We gaan beginnen met 2 of 3 regio's die samen met de andere partners (gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, uitvoeringsdiensten van het Rijk, veiligheidsregio's en dergelijke) de eerste helft van 2019 willen oefenen.

Teams van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk gaan experimenteren met steun van experts op het gebied van wetgeving en het digitaal stelsel. Om zo de volgende stap te zetten bij de implementatie in uw regio. Een kans om de eerste ervaringen op te doen in de samenwerking op regionaal niveau. En al oefenend te kijken wat al goed werkt en waar aanpassingen nodig zijn. In de praktijk leren we immers wat er al wel en nog niet werkt.

Planning

  • Q1 Selectie, organisatie kennis en support
  • Q2 Voorbereiden op experimenteren
  • Q3 Experimenteren
  • Q4 Oefenen en voorbereiden op transitie van systemen (oude loket – nieuwe Omgevingsloket)

Overzicht pilots en experimenten

Er zijn al verschillende pilots en experimenten gedaan met het werken met de Omgevingswet.