Leren door te doen

In 2019 bieden de koepels in samenwerking met het programma Aan de slag met de Omgevingswet overheden de gelegenheid om te gaan experimenteren met samenwerken binnen de keten. Zo leren we door te doen.

Experimenteren met interbestuurlijke, regionale samenwerking

De wet is bijna klaar en in 2019 zal het digitaal stelsel opgeleverd worden. We kunnen dus gaan ervaren hoe het digitaal stelsel de Omgevingswet gaat ondersteunen. Enkele teams van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk experimenteren nu met de steun van experts op het gebied van wetgeving en het digitaal stelsel. Zij doen als eerste ervaringen op in de samenwerking op regionaal niveau. Al oefenend kijken zij wat al goed werkt en waar aanpassingen nodig zijn. Deze 'lessen' delen we met u, zodat de implementatie van de wet voor u eenvoudiger wordt.

Planning

  • Q2 Voorbereiden op experimenteren
  • Q3 Experimenteren
  • Q4 Oefenen en voorbereiden op transitie van systemen (oude loket – nieuwe Omgevingsloket)

Overzicht pilots en experimenten

Er zijn al verschillende pilots en experimenten gedaan met het werken met de Omgevingswet.