Try Out voor leveranciers

Uw klanten willen met hun processen en systemen aansluiten op het digitaal stelsel Omgevingswet. U kunt uw software nu aanpassen, zodat uw klant ruim voor 2021 klaar is.

Koppelvlakken van het stelsel

Het digitaal stelsel Omgevingswet is compleet als overheden op 3 punten hun lokale software aansluiten op de landelijke voorziening.

  1. De landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB )
    Een overheid koppelt met de LVBB om omgevingswetbesluiten te publiceren en beschikbaar te maken. De omgevingswet besluiten worden daarna automatisch ook beschikbaar in de Viewer Regels op de kaart in het Omgevingsloket.
  2. Het Register toepasbare regels  (RTR)
    Een overheid koppelt met het RTR om toepasbare regels voor vragenbomen aan te leveren en te beheren. De toepasbare regels worden gebruikt in de vergunningcheck in het Omgevingsloket.
  3. Vergunningaanvragen en meldingen
    Een overheid koppelt met het Omgevingsloket om vergunningaanvragen en meldingen te ontvangen

Overheden verwachten ondersteuning van leveranciers op deze 3 punten.

Technische ondersteuning voor ontwikkelaars

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet schaalt zijn ondersteuning in 2019 op. Meer leveranciers kunnen gebruikmaken van onze support. Daarnaast organiseren we elk kwartaal kennissessies voor ontwikkelaars. Tijdens deze sessie helpen de software developers van het digitaal stelsel de software developers van de leveranciers met het gebruik van de API's van het digitaal stelsel. Meer informatie voor ontwikkelaars staat op het Ontwikkelaarsportaal Omgevingswet.


Ontwikkelaarsportaal

Informatie over koppelen en API's staat op het Ontwikkelaarsportaal.

Digitale nieuwsbrief digitaal stelsel

Blijf op de hoogte van updates en bijeenkomsten over het digitaal stelsel.