Workshops Omgevingsloket en digitaal stelsel

Tijdens workshops laten we zien hoe het Omgevingsloket werkt. En hoe de landelijke voorziening én uw lokale systemen u en uw organisatie ondersteunen.

1) Hoe maak je begrijpelijke regels en goede aanvraagformulieren voor je digitale dienstverlening?

Wilt u uw burgers en bedrijven goed informeren over de lokale regels? Dan moeten regels zo geschreven zijn dat ze begrijpelijk zijn. Door begrijpelijke (toepasbare) regels in het Omgevingsloket op te nemen, worden inwoners geholpen bij het checken wat waar mag. Een goed opgebouwd aanvraagformulier in het Omgevingsloket helpt daarbij. In deze workshop behandelen we voorbeelden van:

  • Het begrijpelijk maken van regels.
  • Het maken van goede aanvraagformulieren voor het Omgevingsloket.
  • Wie betrokken moeten zijn bij het opstellen van begrijpelijke regels.

2) Wat moet jouw organisatie doen om een aanvraag of melding te ontvangen en verwerken?

De manier waarop vergunningaanvragen en meldingen worden ontvangen verandert met inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Hoe gaat u om met vergunningaanvragen en meldingen die via het Omgevingsloket worden ingediend? In deze workshop leert u wat er verandert ten opzichte van de huidige praktijk. En wat kunt u nu al doen om uw organisatie voor te bereiden.

3) Gebruiksgemak van de kaart, wat speelt hier, wat mag hier?

Heeft uw organisatie al een ambitie op dienstverlening bepaald? Aan welke informatie heeft de initiatiefnemer en belanghebbende volgens u behoefte? En hoe kunt u hier de kaart van het Omgevingsloket voor inzetten? Deze workshop geeft inzicht en ook praktische handvatten om mee aan de slag te gaan.


Geplande demonstraties

Zodra demonstraties definitief gepland staan, vindt u ze in de evenementenagenda.

Digitale nieuwsbrief implementatie Omgevingswet

Blijf op de hoogte van updates en bijeenkomsten rond de Try Out.