Workshops Omgevingsloket en digitaal stelsel

Tijdens workshops laten we zien hoe het Omgevingsloket werkt. En hoe de landelijke voorziening én uw lokale systemen u en uw planvormingsproces ondersteunen.

1) Workshop vergunningenproces

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert workshops met als thema het vergunningenproces: de keten van idee van een initiatiefnemer tot de afhandeling ervan.

Wat we laten zien

We demonstreren het checken en indienen in het Omgevingsloket. Daarnaast nemen we u mee door de hele keten. Dat doen we aan de hand van praktische voorbeelden en aanbevelingen:

  • hoe (en waarom) u het ambitieniveau van uw dienstverlening bepaalt
  • aanpak hoe te komen tot goede toepasbare regels
  • koppeling regelbeheersysteem – Omgevingsloket
  • koppeling Omgevingsloket – zaaksysteem of VTH-systeem
  • hoe u in gesprek gaat met uw softwareleverancier(s)

2) Workshop planvormingsproces

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert ook workshops met als thema het planvormingsproces: de keten van plan tot publicatie.

Wat we laten zien

We demonstreren de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB), evenals de Viewer in het Omgevingsloket. Daarnaast nemen u mee door de hele keten aan de hand van praktische voorbeelden en aanbevelingen:

  • hoe (en waarom) u het ambitieniveau van uw dienstverlening bepaalt
  • aanpak voor het opstellen van omgevingsdocumenten, bijvoorbeeld het omgevingsplan of de waterschapsverordening
  • koppeling plansysteem met LVBB
  • hoe u in gesprek gaat met uw softwareleverancier(s)

Geplande demonstraties

Zodra demonstraties definitief gepland staan, vindt u ze in de evenementenagenda.

Digitale nieuwsbrief implementatie Omgevingswet

Blijf op de hoogte van updates en bijeenkomsten rond de Try Out.