Workshops Omgevingsloket en digitaal stelsel

Zien is geloven. Of, om met de Nederlandse filosoof Cruyff te spreken: je gaat het pas zien als je het doorhebt. Daarom organiseren we workshops over de Omgevingswet en het digitaal stelsel.

Laat u inspireren!

Tijdens workshops laten we zien wat het digitaal stelsel biedt om omgevingswetbesluiten digitaal beschikbaar te maken in de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). En wat u moet doen om uw organisatie daar op voor te bereiden. Ook laten we laten zien wat er nodig is voor een goed werkend vergunningenproces in het Omgevingsloket.

Het draait niet alleen om techniek. Maar vooral om voorbereiding, aanpak en samenwerking.

"Tijdens de demo zag ik hoe belangrijk het is dat vragenbomen kort en begrijpelijk zijn. Bij interbestuurlijke vragenbomen is het extra belangrijk dat de toepasbare regels goed op elkaar zijn afgestemd."

Workshop 1 Vergunningcheck en vragenbomen

Hoe maak je begrijpelijke regels en goede aanvraagformulieren voor je digitale dienstverlening?

Wilt u uw burgers en bedrijven goed informeren over de lokale regels? Dan moeten regels zo geschreven zijn dat ze begrijpelijk zijn. Door begrijpelijke (toepasbare) regels in het Omgevingsloket op te nemen, worden inwoners geholpen bij het checken wat waar mag. Een goed opgebouwd aanvraagformulier in het Omgevingsloket helpt daarbij. In deze workshop behandelen we voorbeelden van:

  • Regels begrijpelijk maken.
  • Goede aanvraagformulieren voor het Omgevingsloket maken.
  • Wie betrokken moeten zijn bij het opstellen van begrijpelijke regels.

Bekijk de video op Youtube

Workshop 2 Vergunningaanvragen ontvangen

Wat moet jouw organisatie doen om een aanvraag of melding te ontvangen en verwerken?

De manier waarop vergunningaanvragen en meldingen worden ontvangen verandert met inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Hoe gaat u om met vergunningaanvragen en meldingen die via het Omgevingsloket worden ingediend? In deze workshop leert u wat er verandert ten opzichte van de huidige praktijk. En wat kunt u nu al doen om uw organisatie voor te bereiden.

Bekijk de video op Youtube

Workshop 3 Regels op de kaart

Gebruiksgemak van de kaart, wat speelt hier, wat mag hier?

Heeft uw organisatie al een ambitie op dienstverlening bepaald? Aan welke informatie heeft de initiatiefnemer en belanghebbende volgens u behoefte? En hoe kunt u hier de kaart van het Omgevingsloket voor inzetten? Deze workshop geeft inzicht en ook praktische handvatten om mee aan de slag te gaan.

Bekijk de video op Youtube


Geplande demonstraties

Zodra demonstraties definitief gepland staan, vindt u ze in de evenementenagenda.

Digitale nieuwsbrief implementatie Omgevingswet

Blijf op de hoogte van updates en bijeenkomsten rond de Try Out.