Colofon

Dit is een publicatie van:
Aan de slag met de Omgevingswet
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Organisatie

Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Het programma ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet.