Verantwoording

In het Informatiepunt Omgevingswet werken gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk nauw samen. Dit interbestuurlijke programma faciliteert naar aanleiding van vragen uit het veld. We bieden informatie aan, verbinden, organiseren de dialoog over werken met de wet, zorgen voor digitalisering en verzorgen middelen op maat.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet streeft naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen deze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links opgenomen. Het Informatiepunt Omgevingswet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

U mag informatie van deze site overnemen onder twee voorwaarden:

  1. U vermeldt het programma Aan de slag met de Omgevingswet als bron.
  2. U vermeldt op welke datum u de informatie heeft overgenomen, zodat uw lezers weten hoe recent de informatie is.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u ons op de hoogte stelt wanneer u informatie overneemt. U kunt daarvoor het contactformulier gebruiken.