Zanderij Castricum


De ontwikkeling van de Zanderij kent een lange geschiedenis. In 2008 wordt de Gebiedsvisie Zanderij door de raad vastgesteld. Voor noordelijke deel is de ambitie een geleidelijke transformatie van bollengrond naar natuur. Realisatie van die ambitie door grondverwerving is onhaalbaar.

Recreatieplas in zomer

Er hebben zich nu diverse initiatiefnemers gemeld om de transformatie gefaseerd te laten plaatsvinden. Duinbeheerder  PWN heeft geld gekregen van de provincie voor natuurontwikkeling. En particulieren zijn bereid mee te werken op voorwaarden van bouwmogelijkheden als compensatie.

De ontwikkeling hangt samen met de wens om het stationsgebied van Castricum tot poort van het Noord-Hollands duingebied te maken. Dit in het kader van het provinciale programma 'Zaancorridor' dat tot doel heeft NS-stations boven Amsterdam aanvullende functie-bestemmingen te geven.

De gemeente is van plan om de kaders voor deze initiatieven in de Kadernota Zanderij Noord op te nemen, waarna het gebied geleidelijk getransformeerd kan worden naar natuur.


Doelgroep
Gemeente
Anders werken
Bestuurlijke afwegingsruimte
Fase
Lopend
Provincie
Noord-Holland
Maatschappelijke opgave
Duurzaam platteland, Duurzame verstedelijking

Contactgegevens

Organisatie: Gemeente Castricum
Contactpersoon: Hans Olsthoorn
Correspondentieadres: Postbus 1301, 1900 BH Castricum 
Mail: hansolsthoorn@castricum.nl