Allen voor één gemeenschappelijke zaaktypecatalogus


De ketenpartners binnen het VTH-domein (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) in de provincie Limburg onderkennen en onderschrijven het belang van goede informatievoorziening voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. Daarom bereiden de provincie, 26 (van de 33) gemeenten, de twee omgevingsdiensten en de twee veiligheidsregio’s een aanbesteding voor ter verkrijging van één gemeenschappelijke VTH-voorziening die door alle genoemde partijen wordt gebruikt voor de uitvoering van hun VTH-taken.


Stadskern

Genoemde partijen realiseren zich dat, voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de Omgevingswet, producten/diensten en processen moeten worden geharmoniseerd, geüniformeerd en - tussen ketenpartners - op elkaar moeten worden afgestemd. Daarom zal een gemeenschappelijke zaaktypecatalogus (ZTC) worden ontwikkeld die door alle betrokken deelnemers wordt op- en vastgesteld en die wordt geïmplementeerd in de gemeenschappelijke VTH-voorziening. Deze zaaktypecatalogus zal onderdeel zijn van de aanbesteding die in de eerste helft van 2017 wordt gepubliceerd en zo aan marktpartijen duidelijk maken op welke wijze de VTH-voorziening moet worden geïmplementeerd om maximaal ondersteuning te bieden aan de ketenprocessen binnen het VTH-domein in Limburg.

Met deze aanpak - het ontwikkelen van een gemeenschappelijke zaaktypecatalogus - geven de deelnemers aan de aanbesteding invulling aan de in verschillende VIVO’s genoemde randvoorwaarde dat zaakgericht zal/moet worden gewerkt op basis van een ‘generieke zaaktypecatalogus’.


Doelgroep
Provincie
Wettelijk instrument
Omgevingsverordening
Anders werken
Werken met het digitaal stelsel
Fase
Lopend
Provincie
Limburg

Contactgegevens

Contactpersoon: Dhr. W. Kurvers
Correspondentieadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht
Mail: wg.kurvers@prvlimburg.nl