Stadsvisie in de keten


De gemeente Ede wil in deze pilot onderzoeken hoe een Omgevingsvisie op te stellen.

De gebruiker staat centraal in het onderzoek dat de gemeente met deze pilot mogelijk wil maken. De gemeente Ede bekijkt het product Omgevingsvisie  vanuit de klant.

In hoeverre is een digitale  Stadsvisie als onderdeel van een breder digitaal portaal ondersteunend aan de doorontwikkeling van een droom van een gebruiker? Ede verkent nut en noodzaak en de specificaties van dit digitale product.
In het verlengde wil de gemeente ontdekken waar de gemeentelijke service en de toekomstige service van het landelijke platform (Digitaal Stelsel Omgevingswet) elkaar gaan ontmoeten.

Met de resultaten kan de gemeente een afgewogen keuze maken óf en zo ja, op welke manier het zinvol is te investeren in een eigen digitaal platform. Dit digitale platform gaat over de ruimtelijke ontwikkeling in Ede. Het wordt een toegangsportaal voor partijen die samen met de gemeente werken aan de ontwikkeling van de gemeente.

samenwerken pilot


Doelgroep
Gemeente
Anders werken
Participatie, Regionale ketensamenwerking, Werken met het digitaal stelsel
Fase
Lopend
Provincie
Gelderland

Contactgegevens

Contactpersoon: Dave Alberts
Mail: dave.alberts@ede.nl