Alles over het omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Per gemeente is er 1 omgevingsplan.

Hoofdlijnen

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt.

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Regels in het omgevingsplan moeten leiden tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Planning

De gemeente kan vóór 2021 al aan de slag. Tussen 2021 en 2029 is er een overgangsfase.

Wat verandert er?

Elke gemeente heeft 1 omgevings­plan, de reikwijdte is verbreed en er zijn meer lokale regels.

Inhoud

Functieaanduiding, regels over activiteiten, over bouwwerken en exploitatieregels.

Afwegingsruimte

De gemeente krijgt meer beleids­ruimte om eigen afwegingen te maken. Zoals rond activiteiten.

Staalkaarten en casco

Er zijn 4 staalkaarten en een casco voor de structuur van een omgevingsplan ontwikkeld. Ze zijn bedoeld als inspiratiebron.

Procedure

In de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit staan procedurele regels voor vaststelling.

Digitale beschikbaarheid

Ontsluiting via het digitaal stelsel Omgevingswet betekent: voldoen aan bepaalde standaarden.

Samenhang

Het omgevingsplan hangt samen met wetsinstrumenten van andere overheden.

Vergelijking

Vergelijking omgevingsplan, omgevingsverordening en waterschapsverordening.

Pilots & presentaties

Hyperlinks naar projecten op de Aandeslagkaart, praktijkverhalen en powerpointpresentaties.