Alles over het omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Per gemeente is er 1 omgevingsplan.

Hoofdlijnen

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt.

Planning

De gemeente kan vóór 2021 al aan de slag. Tussen 2021 en 2029 is er een overgangsfase.

Wat verandert er?

Elke gemeente heeft 1 omgevings­plan, de reikwijdte is verbreed en er zijn meer lokale regels.

Afwegingsruimte

De gemeente krijgt meer beleids­ruimte om eigen afwegingen te maken. Zoals rond activiteiten.

Inhoud

Evenwichtige toedeling functies aan locaties. En regels over activiteiten, exploitatie en bouwwerken.

Procedure

In de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit staan procedurele regels voor vaststelling.

Digitale beschikbaarheid

Ontsluiting via het digitaal stelsel Omgevingswet betekent: voldoen aan bepaalde standaarden.

Staalkaarten

Er zijn 4 staalkaarten ontwikkeld: voorbeelduitwerkingen van onderdelen van een omgevingsplan.

Samenhang

Het omgevingsplan hangt samen met wetsinstrumenten van andere overheden.

Vergelijking

Vergelijking omgevingsplan, omgevingsverordening en waterschapsverordening.

Pilots & presentaties

Hyperlinks naar projecten op de Aandeslagkaart, praktijkverhalen en powerpointpresentaties.