Alles over het omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Per gemeente is er 1 omgevingsplan.

Hoofdlijnen

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt.

Overgangsfase

De gemeente kan vóór 2021 al aan de slag. Tussen 2021 en 2029 is er een overgangsfase.

Inhoud

Functieaanduiding, regels over activiteiten, over bouwwerken en exploitatieregels.

Dit verandert er

Elke gemeente heeft 1 omgevings­plan, de reikwijdte is verbreed en er zijn meer lokale regels.

Opstellen en vaststellen

In de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit staan regels voor vaststelling.

Digitale beschikbaarheid

Ontsluiting via het digitaal stelsel Omgevingswet betekent: voldoen aan bepaalde standaarden.

Samenhang

Het omgevingsplan hangt samen met wetsinstrumenten van andere overheden.

Voorbeelduitwerkingen

Voorbeelden voor de structuur van een omgevingsplan, bedoeld als inspiratiebron.

Pilots & presentaties

Hyperlinks naar projecten op de Aandeslagkaart, praktijkverhalen en powerpointpresentaties.