Omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit maakt ontwikkelingen mogelijk die afwijken van de regels van het omgevingsplan.

Omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Het gaat om omgevingsvergunningen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit voor

- het in stand houden van een bouwwerk, of
- een activiteit die niet in overeenstemming is met de functie die aan de locatie is toegedeeld.

De gemeente moet het omgevingsplan aanpassen binnen vijf jaar na het onherroepelijk van de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (artikel 4.17 Ow). Deze verplichting geldt niet als de omgevingsvergunning voor een bepaalde tijd is verleend.

Voorbeeld

Een omgevingsvergunning moet ingepast worden. De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een woning op een plek waaraan een agrarische functie is toegedeeld. De regels in het omgevingsplan staan wonen niet toe. De gemeente moet het omgevingsplan dan zo aanpassen dat de woning en het gebruik ervan worden toegestaan.

Aanwijzen adviseurs omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (artikel 16.15 Ow)

Voor de procedure voor de omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit kan de gemeente een of meer adviseurs aanstellen (artikel 16.15 Ow). Als de gemeente adviseurs aanwijst moet zij dit in het omgevingsplan regelen. Ook geeft zij aan bij welke gevallen deze adviseurs betrokken moeten zijn.