Inhoud van het omgevingsplan

Het omgevingsplan regelt allereerst een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Daarnaast kan de gemeente in het omgevingsplan regels stellen over activiteiten en bouwwerken, exploitatieregels en regels over de buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Ondersteunende regels

Thema's

Externe veiligheid, gezondheid en grondwater zijn enkele voorbeelden van thema's die in het omgevingsplan staan.

Staalkaarten en casco

Er zijn 4 staalkaarten en een casco voor de structuur van een omgevingsplan ontwikkeld. Ze zijn bedoeld als inspiratiebron.