Planning omgevingsplan

In de planning voor het omgevingsplan zijn er verschillende fasen te onderscheiden. U kunt nu al oefenen. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet hebt u in formele zin een omgevingsplan. In de periode tot 2029 gaat u oude regels steeds meer vervangen door nieuwe.

Van nu tot 2029

Er zijn 3 fasen te onderscheiden:

  1. periode tot 2021
  2. situatie op 1-1-2021
  3. overgangsfase 2021-2029

Bruidsschat

Het Rijk zorgt ervoor dat de rijksregels die onder de Omgevingswet komen te vervallen, automatisch deel uitmaken van het omgevingsplan.

Overgangsrecht

In de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit staat het overgangsrecht voor het omgevingsplan.

Starten met

Op deze pagina vindt u informatie over wat u moet doen als het omgevingsplan nog helemaal nieuw voor u is.