Het omgevingsplan van nu tot 2029

De gemeente kan ook vóór 2021 al aan de slag met het omgevingsplan. Vanaf 2021 heeft de gemeente in formele zin een omgevingsplan. Tot 2029 is er een overgangsfase.

Tot 2021

In de periode tot 2021 kan een gemeente al oefenen met het opstellen van een omgevingsplan in de geest van de Omgevingswet. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op de Aandeslagkaart.

Vanaf 2021

Wanneer in 2021 de Omgevingswet in werking treedt, heeft een gemeente in formele zin al een omgevingsplan. Dat bestaat uit oude ruimtelijke plannen en verordeningen. De gemeente hoeft deze ruimtelijke plannen en verordeningen niet opnieuw vast te stellen. Maar de oude plannen en verordeningen zijn nog niet opgesteld volgens de regels van de nieuwe Omgevingswet.

De regels van de bruidsschat komen ook in het omgevingsplan. Dat zijn regels die nu nog op rijksniveau zijn opgenomen maar in 2021 niet meer.

Tot 2029

Tot 2029 is er een overgangsfase waarin de gemeente nieuwe regels in het omgevingsplan moet opnemen ter vervanging van de oude ruimtelijke plannen en verordeningen. Dat is nodig want in het bestemmingsplan staan alleen ruimtelijke regels, maar in het omgevingsplan zullen uiteindelijk veel meer regels staan. Regels over milieu en erfgoed bijvoorbeeld. De regels van de bruidsschat kan de gemeente intrekken of wijzigen. Ook is er overgangsrecht voor bestaande ruimtelijke plannen en bepaalde verordeningen.