Welke digitale verplichtingen gelden voor het omgevingsplan

De Omgevingswet en de Algemene Maatregelen van Bestuur bevatten geen directe digitale verplichtingen. Ze bieden wel de grondslag voor het digitaal stelsel Omgevingswet.

Digitale standaarden

De wetgever neemt in een later stadium regels op in de Invoeringsregeling. Deze regels gaan onder andere over het verplicht ontsluiten van het omgevingsplan via het digitaal stelsel Omgevingswet. Deze verplichting hangt samen met de ontwikkeling van standaarden.

Als de gemeente het omgevingsplan via het digitaal stelsel Omgevingswet wil ontsluiten, dan moet het omgevingsplan aan standaarden voldoen.

Verder lezen