Op wie is de omgevingsvisie van de gemeente van toepassing?

Een omgevingsvisie is zelfbindend: ze bindt alleen het bestuursorgaan dat het document heeft vastgesteld.

Juridische binding ontstaat pas door het vaststellen van algemene regels of beschikkingen. Een omgevingsvisie bevat dus geen regels voor burgers, bedrijven of andere overheden.

De gemeente moet bij het inzetten van instrumenten van de Omgevingswet rekening houden met het beleid in de omgevingsvisie.

Meer informatie