Invloed van andere instrumenten en overheden op het programma van de gemeente

De gemeente kan in een programma beleid uitwerken voor ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming of behoud van de fysieke leefomgeving. Verschillende instrumenten en overheden hebben invloed op een programma.

Beïnvloedende instrumenten

Instrumenten die invloed kunnen hebben op het programma van een gemeente, zijn:

  • Omgevingsvisie
  • Omgevingsplan
  • Instructieregels provincie in omgevingsverordening
  • Instructieregels Rijk in Besluit kwaliteit leefomgeving

Achtereenvolgens werken we iedere mogelijkheid uit.

Omgevingsvisie

De gemeente kan in de uitvoeringsparagraaf van haar gemeentelijke omgevingsvisie aangeven dat ze elementen ervan in een programma gaat uitwerken. Het programma sluit hier dan op aan.

Omgevingsplan

De programmatische aanpak is een bijzondere vorm van het instrument programma. In haar omgevingsplan kan de gemeente een programmatische aanpak koppelen aan de beoordelingsregels voor een afwijkactiviteit. Het programma biedt dan maatregelen om te kunnen voldoen aan de omgevingswaarden of andere doelstellingen achter die regels.

Instructieregels provincie in omgevingsverordening

In de omgevingsverordening kan de provincie instructieregels voor de verplichte programma's van de gemeente opnemen. Als de gemeente het programma opstelt, moet ze die instructieregels opvolgen. Met de instructieregels borgt de provincie dat de gemeente de onderwerpen die een provinciaal belang hebben, goed in het programma verwerkt.

Instructieregels Rijk in Besluit kwaliteit leefomgeving

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) stelt het Rijk in hoofdstuk 4 instructieregels voor de verplichte programma's van de gemeente. Als de gemeente het programma opstelt, moet ze die instructieregels opvolgen. Met de instructieregels borgt het Rijk dat de gemeente de onderwerpen die een rijksbelang hebben, goed in het programma verwerkt.

Het gaat om de volgende instructieregels:

Grafische weergave