Welke instrumenten van de Omgevingswet hebben invloed op het programma van de gemeente?

De gemeente kan in de uitvoeringsparagraaf van de omgevingsvisie aangeven dat elementen van de omgevingsvisie in een programma worden uitgewerkt. Het programma sluit hier dan op aan.

In het omgevingsplan kan de gemeente een programmatische aanpak koppelen aan de beoordelingsregels voor een afwijkactiviteit. Het programma biedt dan maatregelen om te kunnen voldoen aan de omgevingswaarden of andere doelstellingen achter die regels.

In het Besluit kwaliteit leefomgeving staan instructieregels voor:

  • programma bij (dreigende) overschrijding van omgevingswaarde luchtkwaliteit (artikel 4.2)
  • actieplan geluid (artikel 4.22 en 4.23)