Kennisgeving voornemen

De kennisgeving geeft aan dat het bevoegd gezag een opgave zal verkennen. Bijvoorbeeld files rond een knooppunt. In de verkenning gaat het bevoegd gezag mogelijke oplossingsrichtingen voor deze opgave onderzoeken.

In de kennisgeving staat:

  • Wie het bevoegd gezag is voor de projectprocedure. Dit is vooral belangrijk als meerdere bestuursorganen gezamenlijk een project willen uitvoeren.
  • Voor welke opgave het bevoegd gezag een verkenning uitvoert.
  • Hoe het bevoegd gezag de verkenning zal uitvoeren. Iedereen kan mogelijke oplossingen voor de opgave voordragen. In de kennisgeving staat binnen welke termijn dit moet gebeuren. Het bevoegd gezag geeft ook de uitgangspunten aan voor de beoordeling van die oplossingen.
  • Binnen welke termijn het bevoegd gezag de verkenning uitvoert.
  • Of een voorkeursbeslissing deel uitmaakt van de projectprocedure.

Het bevoegd gezag publiceert de kennisgeving in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen. Een andere geschikte manier is ook toegestaan. Het Rijk publiceert de kennisgeving in ieder geval in de Staatscourant.