Bepalen bevoegd gezag Besluit activiteiten leefomgeving

Op deze pagina leggen we uit wie bevoegd gezag  is voor de algemene rijksregels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit is het bestuursorgaan:

Wie bevoegd gezag voor de algemene rijksregels uit het Bal, is ook bevoegd tot handhaving van de voorschriften uit het Bal. Vrijwel altijd is dit bevoegd gezag ook bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning voor dezelfde activiteit.

De volgende situaties kunnen van toepassing zijn: