Bevoegd gezag algemene rijksregels milieubelastende activiteit

De gemeente is meestal bevoegd gezag voor algemene rijksregels uit het Bal voor een milieubelastende activiteit. Er zijn een paar uitzonderingen.

Gemeente meestal bevoegd gezag

De Omgevingswet gaat uit van het decentraal-tenzij-beginsel. Daarom is voor een milieubelastende activiteit  uit het Bal de gemeente bevoegd gezag (artikel 2.3 Bal).

Uitzonderingen

  • De provincie is bevoegd gezag voor het aanleggen en gebruiken van een open bodemenergiesysteem (artikel 2.5 Bal).
  • De minister van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd gezag voor een milieubelastende activiteit (artikel 2.6 Bal):
  • De minister van Economische Zaken is bevoegd gezag voor het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk zoals bedoeld in paragraaf 3.10.1 van het Bal (artikel 2.7 Bal).
  • Het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit is ook het bevoegd gezag voor de algemene rijksregels voor de milieubelastende activiteit (artikel 2.9 Bal).