Bevoegd gezag overige activiteiten Besluit activiteiten leefomgeving

De hoofdstukken 6 tot met 10 van het Bal bevatten voorschriften voor speciale gebieden in beheer bij het Rijk. In deze gebieden is het gevoegd gezag centraal geregeld.

Minister vrijwel altijd bevoegd gezag

In gebieden in beheer bij het Rijk, bijvoorbeeld op en rond rijkswegen en luchthavens, is altijd een minister bevoegd gezag. Dit is in de meeste gevallen de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Provincie bevoegd gezag

Bij een beperkingengebiedactiviteit bij een rijksweg geldt het volgende. Als op dezelfde locatie de provincie al een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteiten  voor een complex bedrijf heeft verleend, is de provincie het bevoegd gezag (artikel 8.4 Bal).