Doel- en middelvoorschriften en gelijkwaardigheid

Het Rijk heeft doel- en middelvoorschriften opgenomen voor activiteiten die nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving hebben. Daarnaast is het ook mogelijk om een gelijkwaardige maatregel toe te passen.

Doelvoorschriften

Doelvoorschriften zijn voorschriften met een norm. Wanneer u een activiteit uitvoert bepaalt u zelf met welke techniek of maatregel u die uitvoert. Als u maar aan die norm voldoet.

Middelvoorschriften

Middelvoorschriften zijn voorschriften waarin een specifieke techniek of maatregel staat voorgeschreven. Degene die de activiteit uitvoert moet dus deze techniek of maatregel toepassen of uitvoeren.

Gelijkwaardige maatregel

Bij veel technieken en maatregelen is het ook mogelijk om een gelijkwaardige maatregel toe te passen. Dat betekent dat u een andere techniek of maatregel mag toepassen dan is voorgeschreven in het middelvoorschrift, als die maar hetzelfde effect heeft. Wel moet u in veel gevallen hiervoor toestemming vragen bij het bevoegd gezag.