Hoofdstukindeling Bal

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) heeft 18 hoofdstukken. Het Bal bevat rijksregels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Het Bal is 1 van de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur onder de Omgevingswet.

Hoofdstukindeling Bal

 • hoofdstuk 1: algemene bepalingen
 • hoofdstuk 2: milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten: algemeen
 • hoofdstuk 3: milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten: richtingaanwijzer (of op de overzichtspagina rijksregels per bedrijfstak)
 • hoofdstuk 4: milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten: inhoudelijke regels
 • hoofdstuk 5: milieubelastende activiteiten: modules
 • hoofdstuk 6: activiteiten in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk
 • hoofdstuk 7: activiteiten in de Noordzee
 • hoofdstuk 8: activiteiten rond rijkswegen
 • hoofdstuk 9: activiteiten rond spoorwegen
 • hoofdstuk 10: activiteiten rond luchthavens
 • hoofdstuk 11: activiteiten die de natuur betreffen
 • hoofdstuk 12: activiteiten die het inrichten van gebieden betreffen
 • hoofdstuk 13: activiteiten die cultureel erfgoed betreffen
 • hoofdstuk 14: activiteiten die het werelderfgoed betreffen
 • hoofdstuk 15: gelegenheid bieden tot zwemmen en baden
 • hoofdstuk 16: grondwateronttrekkingsactiviteiten en ontgrondingen op land en in regionale wateren
 • hoofdstuk 17: afval van schepen in binnenwateren
 • hoofdstuk 18: slotbepalingen

Lees meer over de inhoud van de activiteiten.