Opbouw hoofdstuk 6 tot en met 17 van het Bal

Deze hoofdstukken van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) bevatten regels voor activiteiten zoals ontgrondingen, wateronttrekking en beperkingengebiedactiviteiten.

De hoofdstukken 6 tot en met 17 van het Bal hebben steeds een gelijksoortige opbouw:

 • omschrijving van de activiteit
 • oogmerken
 • bevoegd gezag (en meldingsplicht?)
 • aanwijzing vergunningplicht
 • normadressaat
 • specifieke zorgplicht
 • mogelijkheden voor maatwerkregels
 • mogelijkheden voor maatwerkvoorschriften
 • verstrekken gegevens en bescheiden
 • informatieplichten
 • inhoudelijke regels

De opbouw bij milieubelastende activiteiten is verdeeld over de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5. Lees meer over de regels voor de milieubelastende activiteit.