Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is 1 van de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) bij de Omgevingswet. Het Rijk stelt in het Bbl regels over activiteiten die ingrijpen op bouwwerken.

Activiteiten waarvoor het Bbl regels bevat

Meer informatie over het Bbl

Hoofdstukindeling Bbl

Gebruiksfuncties in het Bbl

Bbl is uitputtend

Gelijkwaardigheid binnen Bbl