Bbl is uitputtend

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is uitputtend. Dit betekent dat de gemeenten niet zelf regels of voorschriften over onderwerpen mogen stellen.

Alleen als het Bbl ruimte biedt voor maatwerk, kan een gemeente voorschriften stellen. Het Bbl biedt twee mogelijkheden voor maatwerk: de maatwerkregel en het maatwerkvoorschrift.

Maatwerkregel

De gemeente kan maatwerkregels opnemen in het omgevingsplan over:

  • Bruikbaarheid bij nieuwbouw (afdeling 4.5, artikel 4.161)
  • Energieprestatie bij nieuwbouw (artikel 4.150)
  • Milieuprestatie bij nieuwbouw (artikel 4.160)
  • Gebruiksmelding bij gebruiken van een bouwwerk (artikel 6.10)

De maatwerkregel kan niet gaan over meet- of rekenmethoden.

Maatwerkvoorschrift

Het bevoegd gezag kan in individuele gevallen maatwerkvoorschriften stellen over:

  • Regels bestaande bouw (artikel 3.7)
  • Regels nieuwbouw (artikel 4.5)
  • Regels gebruiken van een bouwwerk (artikel 6.5)
  • Regels bouw- en sloopwerkzaamheden (artikel 7.5)
  • Regels mobiel breken bouw- en sloopafval (artikel 7.32)

In deze artikelen staat binnen welke grenzen het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften mag stellen.