Gelijkwaardigheid binnen Bbl

Hoe is gelijkwaardigheid binnen het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geregeld?

Toestemming gelijkwaardige maatregel

De Omgevingswet (artikel 4.7) bepaalt dat de initiatiefnemer voorafgaand aan het toepassen van een gelijkwaardige maatregel toestemming vraagt aan het bevoegd gezag. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) stelt aanvullend daarop regels.

Geen toestemming gelijkwaardige maatregel

De toestemming is niet nodig als voor de activiteit geen vergunning en geen melding nodig is. De toestemming is ook niet nodig als voor de activiteit een melding nodig is. In die gevallen moet de initiatiefnemer een melding doen van de gelijkwaardige maatregel. Dat staat in artikel 2.4 van het Bbl.

Gelijkwaardige maatregel in omgevingsvergunning

Voor vergunningplichtige activiteiten kan de initiatiefnemer de gelijkwaardige maatregel opnemen in de aanvraag om een omgevingsvergunning. In de vergunning kan het bevoegd gezag de gelijkwaardige maatregel toestaan.

Een gelijkwaardige maatregel is niet mogelijk voor de regels over:

  • asbestinventarisatie
  • het verwijderen van asbest risicoklasse 2 en 2A
  • de eindbeoordeling van de asbestverwijdering

Zie hiervoor ook artikel 7.6 van het Bbl.