Hoofdstukindeling Bbl

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is 1 van de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) bij de Omgevingswet. De regels in het Bbl zijn bedoeld voor iedereen die de activiteiten uitvoert die in het Bbl staan. Het Bbl bevat 8 hoofdstukken.

Hoofdstukindeling Bbl

 • hoofdstuk 1: algemene bepalingen
 • hoofdstuk 2: algemene bepalingen voor bouwwerken
 • hoofdstuk 3: in stand houden van bestaande bouwwerken
 • hoofdstuk 4: bouwen van nieuwe bouwwerken
 • hoofdstuk 5: verbouw en verplaatsing van een bouwwerk 
  • het verbouwen van een bestaand bouwwerk
  • het verplaatsen van een bestaand bouwwerk
  • het wijzigen van de gebruiksfunctie van een bestaand bouwwerk
 • hoofdstuk 6: gebruiken van bouwwerken
 • hoofdstuk 7: bouw- en sloopwerkzaamheden
  • afdeling 7.1: bouw- en sloopwerkzaamheden aan bouwwerken
  • afdeling 7.2: mobiel breken van bouw- en sloopafval
 • hoofdstuk 8: slotbepalingen