Vergunningplicht en meldingsplicht bij Bbl

Volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geldt voor bepaalde bouwplannen een vergunningplicht. Voor sommige activiteiten geldt meldingsplicht.

Vergunningplicht

Voor bepaalde bouwplannen moet de initiatiefnemer een omgevingsvergunning voor een technische bouwactiviteit aanvragen. Dat staat in artikel 5.1 lid 2, aanhef en onder a, Omgevingswet. Het Besluit bouwwerken leefomgeving bepaalt dat slechts voor bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig is. Dit wordt uitgewerkt in de Invoeringswet Omgevingswet en het Invoeringsbesluit.

Meldingsplicht

Het Bbl bevat meldingsplichten voor de volgende activiteiten:

De initiatiefnemer meldt de activiteit 4 weken voor aanvang bij het bevoegd gezag. In de periode van 4 weken beoordeelt het bevoegd gezag of de activiteit voldoet aan de regels van het Bbl. In deze tijd kan het bevoegd gezag bijvoorbeeld bepalen of het noodzakelijk is om maatwerkvoorschriften te stellen.