Zorgplicht in Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bevat algemene rijksregels. Bij een aantal activiteiten geldt een specifieke zorgplicht.

De activiteiten waarbij een specifieke zorgplicht geldt:

  • het gebruik en onderhoud van bouwwerkinstallaties
  • het brandveilig gebruik van bouwwerken
  • het daadwerkelijk uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden

De specifieke zorgplicht bestaat naast de algemene regels van het Bbl. Specifieke zorgplicht geldt ook voor vergunningplichtige activiteiten.
In de hoofdstukken 3, 4 en 5 staan geen specifieke zorgplichten. Zo'n zorgplicht is bij die regels niet nodig. De regels van het Bbl zijn voldoende voor het bereiken van de minimale technische kwaliteit voor dat bouwwerk. Als een nieuwe woning voldoet aan de gestelde eisen over constructieve veiligheid. Dan is de constructieve veiligheid van dat gebouw al voldoende geborgd.