Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is 1 van de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) bij de Omgevingswet. De regels in het Bkl zijn bedoeld voor de bestuursorganen van het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap.

Onderwerpen waarvoor het Bkl regels bevat

Omgevingswaarden

Instructieregels

Beoordelingsregels

Meer informatie over het Bkl

Hoofdstukindeling Bkl