Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is 1 van de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) bij de Omgevingswet. De regels in het Bkl zijn bedoeld voor de bestuursorganen van het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap.

Teksten Bkl

In augustus 2018 is het Bkl in het Staatsblad gepubliceerd. Het Invoeringsbesluit wijzigt een aantal onderdelen van het Bkl.

Omgevingswaarden

In het Bkl staan rijksomgevings­waarden die de kwaliteit vastleggen die het Rijk wil bereiken.

Monitoring en informatie

Het Bkl bevat regels voor het systematisch informatie verzamelen over de fysieke leefomgeving.

Beoordelingsregels

Het Bkl bevat beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen waar het bevoegd gezag aan toetst.

Instructieregels

Het Rijk stelt instructieregels op die decentrale overheden moeten volgen.