Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is 1 van de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) bij de Omgevingswet. De regels in het Bkl zijn bedoeld voor de bestuursorganen van het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap.

Onderwerpen waarvoor het Bkl regels bevat

Omgevingswaarden

In het Bkl staan rijksomgevings­waarden die de kwaliteit vastleggen die het Rijk wil bereiken.

Instructieregels

Het Rijk stelt instructieregels op die decentrale overheden moeten volgen.

Beoordelingsregels

Het Bkl bevat beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen waar het bevoegd gezag aan toetst.

Monitoring en informatie

Het Bkl bevat regels voor het systematisch informatie verzamelen over de fysieke leefomgeving.

Meer informatie over het Bkl

Hoofdstukindeling Bkl

Het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat 12 hoofdstukken.