Beoordelingsregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Het Rijk heeft voor een aantal activiteiten een vergunningplicht ingesteld. Deze activiteiten staan in de Omgevingswet (artikel 5.1), in combinatie met de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan de beoordelingsregels voor de aanvraag van deze omgevingsvergunningen.

Waarover gaan de beoordelingsregels in het Bkl?

Het Bkl bevat beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen voor de volgende activiteiten:

 • Omgevingsplanactiviteit (afdeling 8.1)
 • Beperkingengebiedactiviteit rond infrastructuur (afdeling 8.2)
 • Bouwactiviteit (afdeling 8.3)
 • Mijnbouwactiviteit (afdeling 8.4)
 • Milieubelastende activiteit (afdeling 8.5)
 • Natura 2000-activiteit (afdeling 8.6). Het Aanvullingsbesluit Natuur zal regels over deze activiteit bevatten.
 • Flora- en fauna-activiteit (afdeling 8.6). Het Aanvullingsbesluit Natuur zal regels over deze activiteit bevatten.
 • Ontgrondingsactiviteit (afdeling 8.7)
 • Rijksmonumentenactiviteit (afdeling 8.8)
 • Wateractiviteit (afdeling 8.9). In deze afdeling staan specifieke beoordelingsregels voor de:
  • beperkingengebiedactiviteit rond een waterstaatswerk
  • beperkingengebiedactiviteit rond een installatie in een waterstaatswerk
  • lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk
  • stortingsactiviteit op zee
  • wateronttrekkingsactiviteit