Hoofdstukindeling Besluit kwaliteit leefomgeving Bkl

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat 12 hoofdstukken.

Hoofdstukindeling Bkl

 • hoofdstuk 1: algemene bepalingen
 • hoofdstuk 2: omgevingswaarden van het Rijk
 • hoofdstuk 3: instructieregels over specifieke taken
 • hoofdstuk 4: instructieregels over programma's
 • hoofdstuk 5: instructieregels over het omgevingsplan
 • hoofdstuk 6: instructieregels over de waterschapsverordening
 • hoofdstuk 7: instructieregels over de omgevingsverordening
 • hoofdstuk 8: beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning voor activiteiten die het Rijk vergunningplichtig maakt
 • hoofdstuk 9: instructieregels over het projectbesluit
 • hoofdstuk 10: regels over monitoring en informatieverstrekking
 • hoofdstuk 11: gereserveerd voor regels over het digitaal stelsel Omgevingswet
 • hoofdstuk 12: slotbepalingen