Hoofdstukindeling Bkl

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan rijksomgevings­waarden voor de fysieke leefomgeving. Ook zijn beoordelingsregels opgenomen waar het bevoegd gezag aan toetst. Verder stelt het Rijk instructieregels op die decentrale bestuursorganen moeten volgen.  Het Bkl bevat 12 hoofdstukken.

Hoofdstukindeling Bkl

 • hoofdstuk 1: algemene bepalingen
 • hoofdstuk 2: omgevingswaarden van het Rijk
 • hoofdstuk 3: instructieregels over specifieke taken
 • hoofdstuk 4: instructieregels over programma's
 • hoofdstuk 5: instructieregels over het omgevingsplan
 • hoofdstuk 6: instructieregels over de waterschapsverordening
 • hoofdstuk 7: instructieregels over de omgevingsverordening
 • hoofdstuk 8: beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning voor activiteiten die het Rijk vergunningplichtig maakt
 • hoofdstuk 9: instructieregels over het projectbesluit
 • hoofdstuk 10: regels over monitoring en informatieverstrekking
 • hoofdstuk 11: gereserveerd voor regels over het digitaal stelsel Omgevingswet
 • hoofdstuk 12: slotbepalingen