Omgevingswaarden in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan de omgevingswaarden van het Rijk.

Over welke onderwerpen gaan de omgevingswaarden van het Rijk?

In het Besluit kwaliteit leefomgeving staan de omgevingswaarden van het Rijk voor:

  • luchtkwaliteit
  • kwaliteit van oppervlaktewater
  • kwaliteit van grondwater
  • kwaliteit van zwemwater

Afwijken

Ook geeft het Rijk in het Besluit kwaliteit leefomgeving aan of een decentraal bestuursorgaan mag afwijken van de omgevingswaarden van het Rijk. En wat de grenzen daarvan zijn.