Regels over monitoring en informatie in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Om goede beslissingen te kunnen nemen, moeten overheden en initiatiefnemers beschikken over betrouwbare informatie over de toestand van de fysieke leefomgeving. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat regels voor monitoring en informatievoorziening.

Regels volgend uit Europese verplichtingen

Deze regels richten zich tot overheden en organisaties die de monitoring uitvoeren of de informatie beschikbaar stellen. De regels over monitoring volgen in veel gevallen direct uit Europese richtlijnen en internationale verdragen. Ze hebben betrekking op omgevingswaarden die volgen uit die richtlijnen en verdragen.

Andere monitoringsregels

Daarnaast zijn er monitoringsverplichtingen die niet samenhangen met omgevingswaarden. Een voorbeeld daarvan is gegevensverzameling voor het landelijke register externe veiligheid.

Thematische ordening

De regels over monitoring en informatievoorziening zijn thematisch geordend:

 • waarborgen van de veiligheid
  • externe veiligheidsrisico’s (paragraaf 10.1.1)
  • waterveiligheid (paragraaf 10.1.2). Het Invoeringsbesluit Omgevingswet zal regels daarover bevatten.
 • milieu en gezondheid
  • kwaliteit van de buitenlucht (paragraaf 10.2.1)
  • waterkwaliteit (paragraaf 10.2.2)
  • zwemwater (paragraaf 10.2.3)
  • geluid (paragraaf 10.2.4)
  • uitstoot (in vaktaal: emissies) naar lucht, water en bodem (paragraaf 10.2.5)
 • behoud van cultureel erfgoed en werelderfgoed (afdeling 10.3)
 • tegengaan van klimaatverandering (afdeling 10.4)
 • natuur (afdeling 10.5). Het Aanvullingsbesluit Natuur zal regels daarover bevatten.