Instructie door het Rijk

Met een instructie geven bestuursorganen aan hoe lagere overheden hun taken of bevoegdheden moeten uitvoeren.

Het Rijk kan een instructie geven aan het bestuur van een gemeente, een waterschap of een provincie. Een instructie geldt dus niet voor burgers of bedrijven.

Het Rijk kan de instructie inzetten in een programmatische aanpak of in combinatie met instructieregels.

De instructie komt in grote lijnen overeen met de aanwijzing die al geregeld was in de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Monumentenwet 1988.

rijksvlag

Overgangsrecht

De Invoeringswet Omgevingswet en het Invoeringsbesluit Omgevingswet regelen het overgangsrecht.

Lees meer op het Omgevingswetportaal.