Op wie is de instructie van toepassing?

Een instructie geldt alleen voor bestuursorganen en niet voor burgers of bedrijven. Het Rijk kan een instructie geven aan het bestuur van een gemeente, een waterschap of een provincie.

Een instructie is bedoeld voor beleidsdoorwerking. Het is dus geen correctie-instrument achteraf. Het Rijk kan hiermee sturen op de manier waarop gemeenten, provincies en waterschappen hun taken uitvoeren. Daarmee krijgen nationaal beleid en nationale belangen een plek in het beleid van lagere bestuursorganen.

Instructie en instructieregels

Meestal zet het Rijk instructieregels in voor doorwerking van beleid. Maar soms kan een instructie beter geschikt zijn. Dit is vooral het geval als:

  • het Rijk haar opdracht wil beperken tot één of enkele lagere bestuursorganen;
  • er spoed is bij de opdracht.

Het Rijk kan geen instructie geven voor een taak met herhaalde uitvoering door meerdere bestuursorganen. Daarvoor zijn instructieregels een beter instrument.