Instructie door het Rijk: wat verandert er?

De instructie komt in grote lijnen overeen met de instructie die al geregeld was in de Monumentenwet 1988.

Nieuw is dat het Rijk instructies kan geven aan Provinciale Staten. Die instructies  gaan over hoe zij de functies aan locaties moeten toedelen en instructies over de regels in de omgevingsverordening die daarmee samenhangen.