Welke andere instrumenten van de Omgevingswet heeft de instructie van het Rijk een relatie?

De instructie kan ingezet worden in een programmatische aanpak of in combinatie met instructieregels.

De instructie kan ingezet worden als beleidsdoorwerking. Zo kan een instructie gaan over hoe maatregelen moeten worden uitgevoerd, die in een programmatische aanpak zijn opgenomen.

Het Rijk kan de instructie ook gebruiken in combinatie met instructieregels. Bevat een instructieregel bijvoorbeeld een open norm? Dan is het aan de gemeente, het waterschap of de provincie om daar een eigen invulling aan te geven.

Als de eigen invulling sterk afwijkt van de bedoeling van de instructieregel, kan het Rijk een instructie gebruiken om de open norm verder in te vullen. Dit gaat dan om concrete gevallen.

In deze gevallen is dat een indirecte doorwerking, geen wettelijke plicht.