Hoofdstukindeling Omgevingsbesluit

Het Omgevingsbesluit (Ob) regelt welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen en welke procedures gelden. Ook regelt dit besluit wat de betrokkenheid is van andere bestuursorganen, adviesorganen en adviseurs bij de besluitvorming. Verder regelt dit een aantal op zichzelf staande onderwerpen, zoals de milieueffectrapportage. Het Omgevingsbesluit bestaat uit 15 hoofdstukken.

Hoofdstukindeling Ob

 • hoofdstuk 1: algemene bepalingen
 • hoofdstuk 2: omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening
 • hoofdstuk 3: aanwijzing van locaties voor rijkstaken
 • hoofdstuk 4: bevoegd gezag omgevingsvergunning en betrokkenheid van andere bestuursorganen
 • hoofdstuk 5: projectprocedure
 • hoofdstuk 6: voorkeursrecht (gereserveerd)
 • hoofdstuk 7: bijzonder instrumenten voor het inrichten van gebieden (gereserveerd)
 • hoofdstuk 8: financiële bepalingen
 • hoofdstuk 9: schade
 • hoofdstuk 10: procedures
 • hoofdstuk 11: milieueffectrapportage
 • hoofdstuk 12: adviesorganen en adviseurs
 • hoofdstuk 13: handhaving en uitvoering
 • hoofdstuk 14: Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • hoofdstuk 15: slotbepalingen