Omgevingsregeling bij de Omgevingswet

De Omgevingsregeling is onderdeel van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht. De regels uit de Omgevingsregeling zijn nodig om de Omgevingswet en de daarbij behorende 4 AMvB's toe te passen. In de Omgevingsregeling staan locatiegebonden, uitvoeringstechnische, administratieve en meet- en rekentechnische voorschriften.

Tekst Omgevingsregeling

Sinds februari 2019 is een concept van de Omgevingsregeling beschikbaar.

Hoofdlijnen

In de omgevingsregeling staan technische en administratieve regels voor de toepassing van de wet.