Hoofdstukindeling Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling (Or) is onderdeel van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht. Met de regels uit de Or kunnen de Omgevingswet en de daarbij behorende 4 AMvB's worden toegepast. Het gaat vooral om technische en administratieve regels. De Or heeft 18 hoofdstukken.

Hoofdstukindeling Or

 • hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
 • hoofdstuk 2. Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties
 • hoofdstuk 3. Beheer van de fysieke leefomgeving (gereserveerd)
 • hoofdstuk 4. Algemene regels over activiteiten geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving
 • hoofdstuk 5. Uitvoeringstechnische regels bij het Besluit bouwwerken leefomgeving
 • hoofdstuk 6. Meet- en rekenregels decentraal gereguleerde activiteiten
 • hoofdstuk 7. Gegevens en bescheiden
 • hoofdstuk 8. Instructieregels over programma’s, omgevingsplannen, waterschapsverordeningen en omgevingsverordeningen
 • hoofdstuk 9. Omgevingsvergunningen
 • hoofdstuk 10. Projectbesluiten
 • hoofdstuk 11. Handhaving en uitvoering
 • hoofdstuk 12. Monitoring en informatie
 • hoofdstuk 13. Grondexploitatie
 • hoofdstuk 14. Financiële bepalingen
 • hoofdstuk 15. Bevoegdheden in bijzondere omstandigheden
 • hoofdstuk 16. Digitaal stelsel omgevingswet
 • hoofdstuk 17. Overgangsrecht
 • hoofdstuk 18. Slotbepalingen