Instructie, een eenmalige opdracht

Een instructie is een eenmalige opdracht van een hoger bestuursorgaan aan een lager bestuursorgaan en geldt dus niet voor burgers en bedrijven. De instructie kan ook een opdracht zijn om iets niet te doen. Voordat het Rijk of de provincie de instructie stelt, moet het noodzakelijke nationaal dan wel provinciaal belang bekend zijn gemaakt in een openbaar document.

Zo werkt de instructie

De uitleg van de werking van het instrument instructie.

Inzet instructie

De Omgevingswet geeft aan wanneer een instructie gebruikt mag worden. Dat verschilt voor het Rijk en de provincie.

Relatie andere instrumenten

De instructie heeft een relatie met het programma en instructieregels.

Dit verandert er

Er zijn weinig veranderingen door het instrument 'instructie' bij het inwerking treden van de Omgevingswet.