Relatie 'instructie'

Het Rijk of de provincie kan de instructie gebruiken in combinatie met instructieregels en kan gaan over uitvoer van een programma.

Toelichting combinatie met instructieregels

Bevat een instructieregel gericht aan gemeente of waterschap bijvoorbeeld een open norm? Dan is het aan de gemeente of het waterschap om daar een eigen invulling aan te geven. Wijkt de eigen invulling sterk af van de bedoeling van de instructieregel? Dan kan het Rijk of de provincie een instructie gebruiken om de open norm verder in te vullen. Dit gaat dan om concrete gevallen.

In al deze gevallen is dat een indirecte doorwerking. De instructie bindt dan niet, maar kleurt de instructieregel in waardoor de gemeente deze uiteindelijk wel toepast zoals bedoeld was.

Toelichting combinatie met programma

De instructie kan ingezet worden als beleidsdoorwerking. Zo kan een instructie gaan over hoe maatregelen moeten worden uitgevoerd, die in een  programmatische aanpak zijn opgenomen.