Type 1 – betrekken bij

'Betrekken bij' betekent in het kader van de instructieregel dat een overheid aandacht schenkt aan feiten of verwachtingen van feiten.

Voorbeeld

Het Rijk stelt in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) dat gedeputeerde staten bij het opstellen van een lijst met zwemlocaties de ontwikkeling van het aantal zwemmers moet betrekken. Dit staat in artikel 3.2, 1e lid, ontwerp Bkl.