Ontheffing

Het is mogelijk om ontheffing van een instructieregel te krijgen. Dat moet dan wel in de instructieregel zelf staan (artikel 2.32 Ow). Dit is een noodventiel voor bijzondere omstandigheden.

Een reden voor een ontheffing kan zijn dat een instructieregel een bestuursorgaan onevenredig belemmert bij het uitvoeren van zijn taken. Met andere woorden: als de instructieregel meer kwaad dan goed doet.

Bijvoorbeeld als een ontwikkeling die noodzakelijk is voor een gebied, niet kan plaatsvinden vanwege de instructieregel. Het bestuursorgaan dat de ontheffing kan verlenen moet in dat geval afwegen wat belangrijker is: het belang van de instructieregel of het belang van de ontwikkeling van het gebied.

In afdeling 5.3 van het Besluit kwaliteit leefomgeving staat in welke gevallen ontheffing van de instructieregels van het Rijk mogelijk is.